EMAIL US

Типове интелигентни радиаторни клапани

Контролният клапан за температурата на радиатора е автоматичен контролен клапан, монтиран на радиатора.Термостатичният клапан на радиатора е пропорционален клапан, който може да работи без допълнителна енергия.Регулира и контролира вътрешната температура, като променя дебита на загряващата вода.Това е икономически и енергоспестяващ продукт.

1.Въвеждане на основните типове вентили на радиатора

Основните типове вентили на радиатора са механични вентили за регулиране на температурата и интелигентни вентили за регулиране на температурата на радиатора.

  • Контролният елемент на механичния клапан на радиатора е термокрушка, която е пълна с чувствителни към температурата материали.Когато стайната температура се повиши, температурата на колбата се разширява, за да затвори клапана, като намалява подаването на гореща вода на радиатора.Когато стайната температура падне, процесът се обръща.По този начин може да се постигне целта на контрола на температурата.


  • Интелигентният регулаторен клапан на температурата включва датчик, регулатор на температурата и електромеханичен модул.Когато се използва, интелигентният регулаторен клапан за температурата на радиатора се инсталира на радиатора в стаята, за да се определи стайната температура.Интелигентният вентил за регулатор на температурата на радиатора може интелигентно да регулира отварянето на вентила на радиатора в зависимост от зададената температура, като по този начин контролира стайната температура.


2.Как да се настрои клапанът на радиатора по енергоспестяващ начин?

За да направи отоплението на радиатора по-енергийно ефективно, POER проектира радиаторни вентили smart-PTV30,радиаторни вентили смарт, което е приложения, управлявани от устройства за радиатори 123567890.Поставихме температурен сензор и датчик за влажност в това компактно тяло.Тези два сензора винаги ще измерват температурата и влажността на стаята, за да можем прецизно и стабилно да контролираме температурата на отоплението на стаята.По отношение на безжичния контрол на радиатора, клапите на радиатора PTV30 интелигентни имат по-напреднал, удобен и стабилен метод за управление на PID. Чрез специфичен алгоритъм, дистанционният термостатичен клапан на радиатора може да извършва цялостно управление на стаи с различни размери на стаите и различни коефициенти на термична изолация.Порталът свързва 10-те устройства, което ви позволява да виждате и контролирате отоплението на къщата по всяко време и навсякъде.Той автоматично регулира дебита на горещата вода и действителната температура на околната среда в съответствие с определената целева температура, така че да се постигне целта на стабилно интелигентно регулиране на отоплението, да се пести енергия и да се намалят разходите с 20% до 30%.PTV30 смарт вентил на радиатора е един от най-добрите безжични вентили за радиатори, който си струва да си купите!